Τι σημαίνει και πού «κολλάει» η Συνθήκη Σένγκεν

Της Μίνας Ράλλη

H υπογραφή της Συνθήκης του Σένγκεν στις 14 Ιουνίου 1985 στην ομώνυμη κωμόπολη του Λουξεμβούργου, που βρίσκεται στα σύνορα με τη Γερμανία και τη Γαλλία, άνοιξε το δρόμο για την ελεύθερη κυκλοφορία όλων των υπηκόων των κρατών που υπέγραψαν τη Συμφωνία και για την κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα.

Οι πέντε χώρες, που προσχώρησαν πρώτες ήταν το Βέλγιο, η Γερμανία, η Γαλλία, το Λουξεμβούργο και η Ολλανδία. Στην Ελλάδα η Συνθήκη του Σένγκεν, η Σύμβαση Εφαρμογής της Συνθήκης του Σένγκεν, καθώς και τα Πρωτόκολλα και οι Συμφωνίες προσχώρησης των νέων κρατών κυρώθηκαν από τη Βουλή δώδεκα χρόνια αργότερα, το 1997.

Η Ζώνη Σένγκεν, που περιβάλλεται από 42 673 χλμ. θαλάσσιων συνόρων και 7 721 χλμ. χερσαίων συνόρων, περιλαμβάνει σήμερα 26 κράτη. Τι σημαίνει όμως αυτό πρακτικά; Οι υπήκοοι των χωρών αυτών έχουν το δικαίωμα να ταξιδεύουν σε οποιαδήποτε από τις υπόλοιπες 24 χώρες χωρίς να έχουν απαραίτητα μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο. Η επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου απαιτείται μόνο όταν σκοπεύουν να μετακινηθούν σε ευρωπαϊκές χώρες, που δεν ανήκουν στη ζώνη Σένγκεν.

‘’Η δημιουργία του χώρου Σένγκεν αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης, το οποίο πρέπει να υπερασπιζόμαστε και όσο είναι δυνατόν να το βελτιώνουμε’’ υποστηρίζει η Ευρωπαία Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, Σεσίλια Μάλμστρομ. Προσθέτει όμως ότι για την απρόσκοπτη λειτουργία του χώρου Σένγκεν συνιστά προαπαιτούμενο η εμπιστοσύνη των κρατών μελών της ΕΕ.

Τα κράτη που ανήκουν στη ζώνη Σένγκεν πρέπει να έχουν πολύ στενή αστυνομική συνεργασία, κυρίως μέσω της διασυνοριακής παρακολούθησης αλλά και μέσω του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν.

Στην πράξη όμως τα προβλήματα, που ανακύπτουν είναι πολλά. Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία τρία χρόνια τα κράτη, που έχουν υπογράψει τη Συνθήκη Σένγκεν, συμφωνούν στην ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων με απώτερο στόχο να εξαλειφθούν οι αδυναμίες στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και να λαμβάνονται αποφάσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο για την καταπολέμηση σοβαρών αδικημάτων, όπως η διακίνηση ναρκωτικών, η εξάρθρωση κυκλωμάτων σωματεμπορίας, το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Πολύ περισσότερο ο αυστηρός έλεγχος επιβάλλεται όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε δύο φαινόμενα που στις μέρες μας είναι πιο επίκαιρα από ποτέ και δεν είναι άλλα από την τρομοκρατία εγχώρια και διεθνή και την παράτυπη μετανάστευση.

Για να επιτευχθεί όμως κάτι τέτοιο επιβάλλεται ο αυξημένος έλεγχος τόσο των εξωτερικών όσο και των εσωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων και της υλικοτεχνικής υποδομής. Μόνο έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι μια ήπειρος ανοιχτή και την ίδια στιγμή ασφαλής χωρίς να θίγονται θεμελιώδη δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών και όχι μόνο.

Για περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες της συμφωνίας Σένγκεν μπορείτε να επισκεφτείτε:

ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/borders/borders_schengen_en.htm

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/schengen_brochure/schengen_brochure_dr3111126_el.pdf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s